PB 27

KOR – vzor s pôvodnou grafickou štruktúrou. Panel pre použitie v moderných a tradičných interiéroch.