PB 16

PB 16 – COCO 2 – podľa modelu PB 16 sa skladá zo symetricky umiestnených kociek, ktorých horná časť má odlišný uhol nachýlenia. Geometrický vzor definuje projektovaný priestor a dodáva jej silný charakter. Tento model je tiež dostupný v zmenšenej verzií (PB 15).