PB 07

PB 07 – CRYSTAL – tvar vzoru PB 07 predstavuje výstrižky priestorového usporiadania kryštálu. Elementy boli umiestnené v forme obdĺžnika.. Tento panel nahradí rovinu, akou je stena v jedinečný trojrozmerný priestor. Tento elegantný vzor môže byť použitý v interiéroch s rôznou štylistickou konvenciou.