DVOJZLOŽKOVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO VHCT TOP 1 TYP C2FTE S2

Vysoko flexibilné, dvojzložkové lepidlo typ C2FTES2 pre panely z pohľadového betónu, keramických dlaždíc a prírodného kameňa.

Použitie: lepenie dosiek s pohľadového betónu veľkých formátov na povrch 0,72 m2 a s minimálnou hrúbkou 2 cm, alebo povrchové max. 0,5 m2 a hrúbku od 1,5 cm do 2 cm, prvky z prírodného kameňa, keramických obkladov a dlažieb, porcelánové dlaždice, atď., A to aj veľkých rozmerov. Na použitie v interiéry aj exteriéry. Fasády: pre upevnenie betónových dosiek a prírodného kameňa až 0,5 m2 / ks, do výšky 3 m . Steny, podlahy, terasy, taktiež na iných ako minerálnych podkladoch . Najmä na použitie vo vysokofrekventovaných verejných budovách, veľké haly a podobne. Pre upevnenie obkladov alebo opravu plôch lemovaných keramikou. Balkóny, ploty a terasy vystavené meniacim sa poveternostným podmienkam. Na plochy s podlahovým vykurovaním.

POPIS PRODUKTU: Dvojzložkové cementové lepidlo pre obklady . Pre upevnenie obkladov s pohľadového betónu, prírodného kameňa, keramiky, porcelánu, dlažieb veľkých rozmerov.

VLASTNOSTI: odolný voči poveternostným vplyvom (vlhké a studené), s vhodnou pružnosť, pevnosťou, adhéziou . Ľahko použiteľné, s dostatočne dlhou dobou spracovateľnosti

Spotreba:. Od cca 2,5 kg / m 2 do cca 5 kg / m2, závisí od typu panelu a hrúbky lepidla .. Konečná spotreba závisí od viacerých podmienok a odporúča sa určiť si spotrebu na základe testu vykonananého na reprezentatívnej vzorke.

BALENIE: Komponenty: – zložka „A“ CONECT TOP 1: 15,5 kg-bag „B“ zložka CONECT TOP 1: 4,5 l. Po zmiešaní zložky A +B je výsledné množstvo – 20 kg.