PB 16 – COCO 2 – návrh pohľadového betónu . Malé kocky betónu ktorých horná plocha má iný sklon. Celý panel tvorí akúsi mozaiku. Tento vzor je tiež zmenšenina DB 15. Panel pre použitie do všetkých typov miestností.